انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

اقتصاد امروز (1) .. 101 راه برای افزایش فروش

 • نویسنده
  پاتريک فورساي ...
 • مترجم
  علي ضرغام
 • قیمت
  100,000
  ریال

اقتصاد امروز (1) .. 101 راه برای افزایش فروش

اين كتاب براي كساني كه مديريت فروشگاه‌ها و واحدهاي فروش ديگر سازمان‌ها را به عهده دارند، همچنين براي كساني كه با دست‌اندركاران فروش در ارتباطند، يعني مديران فروش، آموزش‌دهندگان و فروشندگان مفيد است.

 • نویسنده :   پاتريک فورسايت
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   100,000   ریال

اقتصاد امروز (2) .. 101 راه برای کسب سود بیشتر

اين كتاب براي مديران سازمان‌ها يا مديراني كه خود مالك مؤسسات تجاري كوچك و متوسط‌اند نوشته شده‌است.

 • نویسنده :   پاستيو پايپ
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   80,000   ریال

اقتصاد امروز (3) .. 101 راه برای نامه نگاری

 • نویسنده
  تيموتي آر. وي ...
 • مترجم
  علي ضرغام
 • قیمت
  65,000
  ریال

اقتصاد امروز (3) .. 101 راه برای نامه نگاری

اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا در انجام مكاتبات اداري و تجاري، انتقال نظراتتان به صورت مكتوب و كسب نتايج دلخواه موفق باشيد.

 • نویسنده :   تيموتي آر. وي. فارستر
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   65,000   ریال

اقتصاد امروز (4) .. 101 راه برای رفتارحرفه ای درتجارت

اين كتاب با ارائه راهكارهايي به خواننده نشان مي‌دهد كه چگونه بدون دست زدن به هيچ كار غير‌عادي، تأثير مثبتي به ديگران و جريان كار بگذارد.

 • نویسنده :   الري سمپسون
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   120,000   ریال

اقتصاد امروز (5) .. 101 راه برای تبلیغ کالا

 • نویسنده
  گادفري هريس، ...
 • مترجم
  علي ضرغام
 • قیمت
  120,000
  ریال

اقتصاد امروز (5) .. 101 راه برای تبلیغ کالا

پيشنهادهاي صريح و موجز اين كتاب‌ها به گونه‌اي تهيه شده‌اند كه همه علاقه‌مندان و دست‌اندركاران امور تجارت و مديريت مي‌توانند آنها را به كار گيرند و از پيامدهاي مثبتشان بهره برند.

 • نویسنده :   گادفري هريس، گرگري هريس
 • مترجم :   علي ضرغام
 • قطع :   رقعي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   120,000   ریال