انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

چراهای تاریخ ایران (01) .. ایران باستان

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به‌شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   مسعود جواديان
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (02) .. ایران از اسلام تا آل بویه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   حشمت‌الله سليمي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   ايرج خان‌باباپور
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (03) .. ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   کوروش فتحي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (04) .. ایران در عصر مغولان و ایلخانان

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   احمد فروغ‌بخش
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (05) .. ایران در عصر تیموریه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به‌شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   سيدحسين رضوي خراساني
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (06) .. ایران در عصر صفویه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به‌شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   محمدعلي علوي‌کيا
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   امير نساجي
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (07) .. ایران در عصر افشاریه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   احمد فروغ‌بخش
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (08) .. ایران در عصر زندیه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   سيدحسين رضوي خراساني
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (09) .. ایران در عصر قاجاریه

مجموعه‌ي چراهاي تاريخ ايران، نگاهي اجمالي است به تاريخ ايران از ديدگاهي جديد. در اين مجموعه كه به شيوه‌ي پرسش و پاسخ ارائه شده مخاطبان (نوجوانان و جوانان) با سرگذشت كشورمان آشنا مي‌شوند. در اين مجموعه به تاريخ سياسي، اجتماعي و تمدني به‌طور متناسب پرداخته

 • نویسنده :   زهرا مروتي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران (10) .. ایران از کودتای رضاخان تا پیروزی انقلاب اسلامی

اين اثر در نگاهي تاريخي به بررسي روند حکومت سياسي ايران در سده‌ي اخير مي‌پردازد. سردار سپه شدن رضاخان ميرپنج، به پادشاهي رسيدن سردار سپه، حمله‌ي متفقين به ايران، چگونگي آغاز پادشاهي محمدرضا پهلوي،نهضت ملي‌شدن نفت، کودتاي 28 مرداد، چگونگي تأسيس جمعيت فداي

 • نویسنده :   حشمت‌الله سليمي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   700,000   ریال

چراهای تاریخ ایران از عصر باستان تا پیروزی انقلاب اسلامی .. مجموعه(مرجع تاریخ)

 • نویسنده :   مسعودجواديان،سيدحسين رضوي خراساني،حشمت الله سليمي،محمدعلي علوي کيا،کوروش فتحي،احمدفروغ بخش،زهرامروتي
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي، ايرج خان‌بابا‌پور، امير نساجي
 • قیمت :   2,000,000   ریال

آثار ایران باستان در موزه های جهان (01) .. موزه لوور پاریس(رحلی)

 • نویسنده :   محمدعلي علوي‌کيا
 • مترجم :  
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   450,000   ریال