انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

چراوچگونه (01) .. جانوران چگونه

 • نویسنده
  ويتوس ب. دروش ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  350,000
  ریال

چراوچگونه (01) .. جانوران چگونه

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   ويتوس ب. دروشر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   ون فرانک کلميت
 • قیمت :   350,000   ریال

ناموجود

کوتاه و خواندنی .. (1)

 • نویسنده
  رودابه کمالي ...
 • مترجم
  نجمه کمالي
 • قیمت
  0
  ریال

کوتاه و خواندنی .. (1)

 • نویسنده :   رودابه کمالي
 • مترجم :   نجمه کمالي
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   0   ریال

چراوچگونه (02) .. فیزیک نوین

 • نویسنده
  اريک اوبلاکر ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  350,000
  ریال

چراوچگونه (02) .. فیزیک نوین

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   اريک اوبلاکر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   مانفرد کوستکا
 • قیمت :   350,000   ریال

چراوچگونه (03) .. ماه و اقمار

 • نویسنده
  اريک اوبلاکر ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  400,000
  ریال

چراوچگونه (03) .. ماه و اقمار

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   اريک اوبلاکر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   آنه ليزايهمه، گردورنر
 • قیمت :   400,000   ریال

چراوچگونه (04) .. خزندگان و دوزیستان

 • نویسنده
  مانفرد نيکيش
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  350,000
  ریال

چراوچگونه (04) .. خزندگان و دوزیستان

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   مانفرد نيکيش
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   مانفرد کوستکا
 • قیمت :   350,000   ریال

چراوچگونه (08) .. داستان پرواز

 • نویسنده
  وان اچ. جي. ه ...
 • مترجم
  بيژن اردشيرپو ...
 • قیمت
  350,000
  ریال

چراوچگونه (08) .. داستان پرواز

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   وان اچ. جي. هايلند
 • مترجم :   بيژن اردشيرپور
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   350,000   ریال

چراوچگونه (06) .. مومیایی ها

 • نویسنده
  پرفسور ولفگان ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  350,000
  ریال

چراوچگونه (06) .. مومیایی ها

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   پرفسور ولفگانگ تارنووسکي
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   وراساک ييراکونچاي وانگ، نارونگ پولنجرن، پتهيرا چانتارا ساروجانا
 • قیمت :   350,000   ریال

چراوچگونه (05) .. عجایب هفتگانه جهان

 • نویسنده
  هانس رايشهارت
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  350,000
  ریال

چراوچگونه (05) .. عجایب هفتگانه جهان

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   هانس رايشهارت
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   وراساک ييراکونچاي وانگ، نارونگ پولنجرن، پتهيرا چانتارا ساروجانا
 • قیمت :   350,000   ریال

ناموجود

چراوچگونه (07) .. انرژی اتمی

 • نویسنده
  اريک اوبلاکر ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  0
  ریال

چراوچگونه (07) .. انرژی اتمی

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   اريک اوبلاکر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   مانفرد کوستکا، فرانک کليمت
 • قیمت :   0   ریال

چراوچگونه (مجموعه - 01)

 • نویسنده
  جمعي از نويسن ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  1,500,000
  ریال

چراوچگونه (مجموعه - 01)

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   جمعي از نويسندگان آلماني
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   1,500,000   ریال

ناموجود

کوتاه و خواندنی .. (2)

 • نویسنده
  رودابه کمالي ...
 • مترجم
  نجمه کمالي
 • قیمت
  0
  ریال

کوتاه و خواندنی .. (2)

 • نویسنده :   رودابه کمالي
 • مترجم :   نجمه کمالي
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   0   ریال

چراوچگونه (09) .. بلایای طبیعی

 • نویسنده
  هانس رايشهارت
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  350,000
  ریال

چراوچگونه (09) .. بلایای طبیعی

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   هانس رايشهارت
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   آنه ليزايهمه، گردورنر
 • قیمت :   350,000   ریال