انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

قصه های تصویری از شاهنامه (01) .. ضحاک و کاوه آهنگر

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   75,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (02) .. زال و سیمرغ

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   75,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (03) .. زال و رودابه

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   100,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (04) .. اکوان دیو

در كتاب‌هاي اين مجموعه،12 نمونه از شناخته شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   مرتضي سهي
 • قیمت :   100,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (05) .. رستم و اسفندیار

در كتاب‌هاي اين مجموعه،12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   75,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (06) .. رستم و سهراب

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   75,000   ریال

ناموجود

قصه های تصویری از شاهنامه .. (مجموعه - 1)

 • نویسنده
  حسين فتاحي
 • مترجم
 • قیمت
  0
  ریال

قصه های تصویری از شاهنامه .. (مجموعه - 1)

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12نمونه از شناخته شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها،‌تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   0   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (07) .. سیاوش

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   مرتضي سهي
 • قیمت :   75,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (08) .. گردآفرید

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   مرتضي سهي
 • قیمت :   75,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (09) .. رستم و دیو سفید

در كتاب‌هاي اين مجموعه 12 نمونه از شناخته شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   مرتضي سهي
 • قیمت :   75,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (10) .. رستم و کوه سپند

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   75,000   ریال

قصه های تصویری از شاهنامه (11) .. کیخسرو

در كتاب‌هاي اين مجموعه، 12 نمونه از شناخته‌شده‌ترين و جذاب‌ترين قصه‌هاي شاهنامه با نثري ساده و امروزي آورده شده است. زبان كتاب درك داستان‌ها را آسان‌تر كرده است و در تمام قسمت‌ها، تصاوير مربوط متن را همراهي كرده‌اند.

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   خشتي بزرگ
 • تصویر گر :   فرهاد جمشيدي
 • قیمت :   75,000   ریال