انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

ناموجود

14 قصه 14 معصوم (01) .. حضرت محمد (ص)

 • نویسنده
  حسين فتاحي
 • مترجم
 • قیمت
  0
  ریال

14 قصه 14 معصوم (01) .. حضرت محمد (ص)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   مايكل دبور
 • قیمت :   0   ریال

14 قصه 14 معصوم (02) .. امام علی (ع)

 • نویسنده
  حسين فتاحي
 • مترجم
  امير صالحي طا ...
 • قیمت
  120,000
  ریال

14 قصه 14 معصوم (02) .. امام علی (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :   امير صالحي طالقاني، پرويز اميني
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   مايكل دبور
 • قیمت :   120,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (03) .. حضرت فاطمه (س)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   مايكل دبور
 • قیمت :   80,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (04) .. امام حسن (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   40,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (05) .. امام حسین (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   100,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (06) .. امام زین العابدین (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   35,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (07) .. امام محمد باقر (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   100,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (08) .. امام جعفر صادق (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   مايكل دبور
 • قیمت :   100,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (09) .. امام موسی کاظم (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   100,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (10) .. امام رضا (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   40,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (11) .. امام محمد تقی (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   35,000   ریال

14 قصه 14 معصوم (12) .. امام علی النقی (ع)

هر كتاب از مجموعه‌ي "14 قصه، 14 معصوم" به شرح زندگي يكي از ائمه و معصومين(ع) اختصاص دارد. ويژگي اين داستان‌ها زبان ساده‌اي است كه در آنها به كار رفته و به دليل همين سادگي بيان است كه همه‌ي آنها براي كودكان دبستاني قابل درك و جذاب شده‌اند. نويسنده ضمن رعا

 • نویسنده :   حسين فتاحي
 • مترجم :  
 • قطع :   وزيري کوتاه
 • تصویر گر :   محمدرضا دادگر
 • قیمت :   100,000   ریال